Критерии за оценяване на резултатите на учениците по учебни предмети

  1. Български език и литература
  2. Чужди езици /английски, немски, френски, руски/
  3. Математика
  4. Информационни технологии и информатика
  5. Обществени науки
  6. Природни науки
  7. Компютърно моделиране – III и IV клас