Новини

Проект „Зелена класна стая“

По проекта беше закупен и поставен компостер за био тор и къщичка хранилка, оборудвана с камера за заснемане на посещаващите я птици.

Съобщения

ПОКАНА

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство

Училищна библиотека

Благодарност!

Училищната библиотека изказва благодарност на всички ученици, родители и служители на 12 СУ“ Цар Иван Асен II“, които се включиха в акцията за събиране на вторична хартия.

Училищни дейности

Успехи и отличия