Kлип, изготвен от ученици на 12 СУ

Kлип, изготвен от ученици на 12 СУ, свързан с кампанията за събиране на хартия за училищната библиотека за закупуване на нови книги.
Сценарист: Симона Вълева 10 „в“ клас
Режисьор: Калина Петрова 10 „а“ клас
Участници: Иван Иванов 10 „а“, Моника Янишевска 10 „в“, Виктория Иванова 10 „в“, Симона Вълева 10 „в“, Любен Левичаров 6 „в“ и Емануил Петков 5 „а“.

Kлуб дебати

Заповядайте в клуба по дебати за ученици 8-12 клас!

Говори спокойно и убедително пред публика! Аргументирай позицията си и развий критично мислене! Запознай се с интелигентни и активни хора!

Очакваме Ви!