Съобщение

          Във връзка с организация на дейностите по приема  на ученици  в VIII клас в 12. СУ „Цар Иван Асен II Ви  уведомяваме за следното:

I.Записването на приетите ученици след втори етап на класиране  ще се извършва на 21.07.2021г и на 22.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа, като се  подават следните документи:

  1. заявление до директора ( по образец)
  2. оригинал на свидетелство за основно образование.

Съобщение – 5 клас

          Приети ученици за учебната година 2021/2022 за попълване на свободни места в V клас. Учениците са класирани съгласно критерий общ успех за учебната 2020/2021.

  1. вх. номер 1417, среден успех отличен 6.00
  2. вх. номер 1337, среден успех отличен 6.00
  3. вх. номер 1335, среден успех отличен 5.83

          Приетите ученици трябва да потвърдят желанието си да бъдат записани в 12 СУ.

Съобщение – 8 клас

           Във връзка с организация на дейностите по приема  на ученици  в VIII клас в 12. СУ „Цар Иван Асен II“  Ви уведомяваме за следното:

           I.Записването на приетите ученици на първи етап на класиране  ще се извършва  в периода от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа, като се  подават следните документи:

  1. заявление до директора ( по образец)
  2. оригинал на свидетелство за основно образование.
  3. Подаването на заявления за участие във втори етап на класиране ще се извършва от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа.

          Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в горепосочения срок. Заявлението  можете за изтеглите ТУК!

          Графикът  на дейностите по приема  на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година е публикуван на електронната страница на училището в раздел  „Прием – След седми  клас“.

Психологическа подкрепа

Самостоятелна телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители разкрива отново Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  София град от 09.11.2020 г.

Инициативата е във връзка с усложнената ситуация с COVID-19. 

Психолозите ще отговарят по график на тел. 0877 18 31 33.

Психолог ще отговаря на телефона от 8:30 до 16:30 ч. в делничните дни от  9 до 27 ноември включително.

Евентуални промени ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

Педагогическите съветници на 12 СУ остават на разположение и в обучението от разстояние. Може да им пишете на psycholog12su@abv.bg .

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога