С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със записване на ученици в 1 клас
в 12.СУ „ Цар Иван Асен II“

Уважаеми родители,

Записването на класираните в 1 клас ученици, ще се осъществи в сградата на 12.СУ „ Цар Иван Асен II“ по следния график:

• За седмицата от 07.06.2021г. до 11.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1.
• На 14, 15 и 17.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1., а на 16.06.2021. и 18.06.2021г. от 14:00ч. до 17.00ч. в стая №102, етаж 1.
• За седмицата от 21.06.2021г. до 25.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1.

Поради действащите противоепидемични мерки носенето на лични предпазни средства е задължително.

От УР

Oрганизацията на дейностите за учениците

          Уважаеми родители,
          Във връзка със Заповед № РД09-3472 / 27.11.2020г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД09 – 2118 / 28.08.2020г. на министъра на образованието и науката за графика на учебното време за учебната 2020/2021г. ви уведомяваме за организацията на дейностите за учениците от I до III клас за периода от 01.06.2021г. до 23.06.2021г. и за учениците от IV клас за периода от 15.06.2021г. до 30.06.2021г.:
          1. За учениците от първи, втори и трети клас в периода от 01.06.2021г. до 23.06.2021г. включително, се организират занимания по интереси и проектни дейности, които ще се провеждат от 09:00 часа до 12:00 часа.

          2. За учениците от четвърти клас тези дейности ще се проведат в периода от 17.06.2021г. до 30.06.2021г. включително.

          3. За осъществяването на този вид занимания е създадена единна тематична програма по дни за всички ученици от начален етап.

          4. В училището се организира и обучение на ученици за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание и за превенция на обучителни затруднения всеки ден от 09:00 часа до 10:30 часа.

          5. Раздаване на удостоверения за завършен първи, втори и трети клас – на 24.06.2021г. от 10:00 часа.

          6. Раздаване на удостоверения за завършен начален етап на основното образование – на 01.07.2021г. от 10:00 часа.

Присъствено обучение

Уважаеми родители,

От 31.05.2021год. се възстановява присъственото обучение за всички класове съгласно заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-355/18.05.2021 година.

Психологическа подкрепа

Самостоятелна телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители разкрива отново Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  София град от 09.11.2020 г.

Инициативата е във връзка с усложнената ситуация с COVID-19. 

Психолозите ще отговарят по график на тел. 0877 18 31 33.

Психолог ще отговаря на телефона от 8:30 до 16:30 ч. в делничните дни от  9 до 27 ноември включително.

Евентуални промени ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

Педагогическите съветници на 12 СУ остават на разположение и в обучението от разстояние. Може да им пишете на psycholog12su@abv.bg .

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога