Съобщение – свободно място в VIII клас

12. Средно училище „Цар Иван Асен II“
гр. София, Столична община, район „Средец“,
ул. „Цар Иван Асен II“ №72, e-mail: u_12sou@abv.bg
тел. 02 943 79 52

График

за попълване на свободно място в VIII клас след завършено основно образование в 12. СУ „Цар Иван Асен II”

 

        1. Свободно място към 16.09.2021. – 1 свободно място в профил Природни науки с интензивно изучаване на английски език.

  1. Приемане на заявления – от 20.09.2021г. до 21.09.2021г. от 09:00ч. до 17:00ч. в канцеларията на 12. СУ „Цар Иван Асен II”.

При подаване на заявленията родителите следва да представят на комисията – копие на свидетелство за основно образование

  1. Обявяване на приетия ученик / по входящ номер / – 23.09.2021г. до 14.00 часа, на входа на 12 СУ и на елекронната страница на училището.
  2. Записване на приетия ученик – от 23.09.2021г. от 14:00ч. до 17.00ч. и на 24.09.2021г. от 09:00ч. до 17:00ч. след представяне на оригинал на свидетелство за основно образование.

Съобщение – родителски срещи

12.Средно училище „Цар Иван Асен II“
гр. София, Столична община, район „Средец“,
ул. „Цар Иван Асен II“ №72, e-mail: u_12sou@abv.bg
тел. 02 943 79 52

           Уважаеми родители,

     Уведомяваме Ви за графика на провеждане на родителските срещи за четвърта възрастова група на предучилищното образование ( 6 годишни) и паралелките от начален етап:

        Предучилищна група – 09.09.2021г., стая 101, 18.00 часа;
       1 А клас – 07.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа;
       1 Б клас – 08.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа;
       1 В клас – 09.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа.

     Всички останали паралелки от начален етап провеждат родителските срещи в електронна среда от разстояние в Microsoft Teams на 08.09.2021г. от 19.00 часа.

KWIAT за профилактика на детското зрение

 

 

    Уважаеми родители,

    Уведомяваме ви, че националната кампания на компанията KWIAT за профилактика на детското зрение  организира за девети пореден път безплатен преглед на очите на децата на възраст между 6 и 18 години от 1 до 31 октомври 2021 година. Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет за всички хора в европейски и в световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и затова кампанията на KWIAT цели да идентифицира навреме децата със зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед към лекар офталмолог. Този скрининг позволява ранна диагностика на очите при децата и учениците в българските училища.

     Кампанията се подкрепя от Българската национална телевизия, от Министерството на образованието и науката, от Министерството на младежта и спорта, от петте най-големи спортни федерации, както и от изявени български спортисти като Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Илиана Раева и др. За повече информация можете да се обадите на телефон 0888/806560 или да пишете на имейл marketing@kwiat.bg

 

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога