Важно за родителите на всички ученици на 12 СУ

Съгласно Наредба №3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища и писмо с изх.№14-944/2/29.08.2019г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/ в началото на учебната 2019/2020г. всички ученици следва да представят лични здравни профилактични карти /ЛЗПК/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приема ваксини с дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря на възрастта“ не се приема за достоверно.

От Училищното ръководство

Съобщение за откриване на учебната 2019/2020 година

 

1. Тържественото откриване на учебната 2019/2020г. ще започне на 16.09.2019г. в 10.00ч.

Всички ученици се събират и строяват в двора на училището от 9.45 до 10.00ч.

2. Учениците от всички класове, с изключение на първи, пети и осми, влизат откъм двора на училището, а не през централния вход.

3. Учениците от подготвителната група се събират в 9.45ч. под колоните, пред кабинета на ПГ.

4. Първокласниците се събират в 9.30ч.

 – 1а клас – стая 100 /зад портиерната/;

 – 1б и 1в клас пред бюфета на първия етаж.

5. Учениците от пети и осми клас идват в 9.00ч. и влизат през централния вход в класните си стаи;

 – 5а – 301, 5б – 302, 5в – 303, 5г – 304 – на трети етаж;

 – 8а /английски език/ – 405;

 – 8б /немски език/ – 406;

 – 8в / френски език/ – 404 – на четвърти етаж.

Новите ученици ще получат необходимата информация от портиера и дежурните учители на главния вход.

 

Добре дошли в 12.СУ „Цар Иван Асен II“! 

 

Предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители,

        Уведомяваме Ви, че на:

 – 09.09.2019год. от 18.00ч. ще се проведат родителски срещи за Подготвителна група; 1а, 1б и 1в класове; 8a, 8б и 8в класове.

 – 11.09.2019г. от 18.00ч. ще се проведат родителски срещи за 5а, 5б, 5в и 5г класове.

От Училищното ръководство

График за организация на учебния ден 2019/2020 год.

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”
град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
учебна 2019 / 2020 година

I.Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.
II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II.Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна
организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;
V – XII клас – двусменно обучение.

III.Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение
I срок

I смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г

II срок

I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин.
III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН,
междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.

ТУК

График за провеждане на поправителни изпити / втора редовна поправителна сесия

Приложение към заповед №1250/16.07.2019 г.

 

 

График за провеждане на поправителните изпити

за определяне на годишен успех за XI  клас – втора редовна поправителна сесия

/самостоятелна форма на обучение/

 

 

  1. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.09.2019 г.
  2. По география и икономика (ЗП): 09.09.2019 г.

                                                                                           Директор: Вера Захариева

График за провеждане на поправителните изпити

График за провеждане на поправителните изпити за определяне на годишен успех за XI клас /самостоятелна форма на обучение/.

  1. По български език и литература (ПП): 10.07.2019 г. – от 9.00 часа
  2. По математика (ЗП): 08.07.2019 г. – от 9.00 часа
  3. По информационни технологии (ПП)- писмен и практически : 03.07.2019 г. – от 9.00 часа
  4. По география и икономика (ЗП): 05.07.2019 г. – от 9.00 часа
  5. По биология и здравно образование (ЗП) 12.07.2019 г. – от 9.00 часа
  6. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.07.2019 г. – от 9.00 часа

 

                                                                    Директор : Вера Захариева

Запознаване с оценените работи на учениците от 7 клас

Запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

1 2