График за провеждане на поправителни изпити / втора редовна поправителна сесия

Приложение към заповед №1250/16.07.2019 г.

 

 

График за провеждане на поправителните изпити

за определяне на годишен успех за XI  клас – втора редовна поправителна сесия

/самостоятелна форма на обучение/

 

 

  1. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.09.2019 г.
  2. По география и икономика (ЗП): 09.09.2019 г.

                                                                                           Директор: Вера Захариева

График за провеждане на поправителните изпити

График за провеждане на поправителните изпити за определяне на годишен успех за XI клас /самостоятелна форма на обучение/.

  1. По български език и литература (ПП): 10.07.2019 г. – от 9.00 часа
  2. По математика (ЗП): 08.07.2019 г. – от 9.00 часа
  3. По информационни технологии (ПП)- писмен и практически : 03.07.2019 г. – от 9.00 часа
  4. По география и икономика (ЗП): 05.07.2019 г. – от 9.00 часа
  5. По биология и здравно образование (ЗП) 12.07.2019 г. – от 9.00 часа
  6. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.07.2019 г. – от 9.00 часа

 

                                                                    Директор : Вера Захариева

Запознаване с оценените работи на учениците от 7 клас

Запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Училища-гнезда

Училища-гнезда, в които ще се оказва помощ за електронно кандидатстване, за приемане на заявления на учениците  за участие в първи и в трети етап на класиране.

12. СУ „Цар Иван Асен II“ /само за учениците завършили 7кл. в 12 СУ/;

ПГТ ;

 28. СУ „Алеко Константинов“;

132. СУ „Ваня Войнова“;

137. СУ :Ангел Кънчев“;

144. СУ „Народни будители“;

101. СУ „Бачо Киро“;

88. СУ „Димитър Попниколов“;

149. СУ „Иван Хаджийски“;

44. СУ „Неофит Бозвели“;

29. СУ „Кузман Шапкарев“;

ПГТМД

 

 

Съобщение относно прием 1 клас

В 12 СУ „Цар Иван Асен II“ няма свободни места за прием на  ученици в I клас за учебната 2019/2020 година, поради което няма да се приемат заявления за III класиране.

Съобщение относно прием 5 клас

12. СУ „Цар Иван Асен II“ обявява 10 свободни места за 5 клас за учебната 2019/2020г. в паралелки с разширена подготовка по български език и литература и математика.

Съобщение за 22.05.2019г.

Със заповед на директора на 12  СУ „Цар Иван Асен II“ № 866/14.05.2019г.                                                

22.05.2019 година  е обявен за Ден на таланта  – неучебен, но присъствен ден,  посветен на 24 май – празник на славянската писменост и култура.  На този ден ще се проведат следните дейности:

1.         Изпълнения на песни, танци, художествени умения, рецитация на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, представени  на трибуната в училищния двор.

2.         Рисунки  на асфалт от ученици в начален етап.

3.         Мини турнир по футбол в училищния двор и в Борисовата градина за учениците от начален етап.

4.         Състезания по хандбал за учениците от прогимназиален етап.

5.         Състезания по футбол за ученици от гимназиален етап.

Сборен  пункт за учениците от  V  до  XI  клас : училищния днор – 10 .00 часа

Учителите в начален етап имат готовност да посрещнат учениците си в 8.00 часа.

Oбявяване на 27.05.2019 г. за неучебен ден

Във връзка с провеждането на избори на 26.05.2019г. за членове на Европейския парламент от Република България, 27.05.2019г./понеделник/ е неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България със Заповед на министъра на образованието и науката.

1 2