Заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас

Във връзка с приемането на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.  се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт).

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявленията се подават в канцеларията на 12 СУ от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

!!! Важно – ДЗИ 12 клас

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,  относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ Тук

!!! Важно – НВО 7 клас

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас Тук

Mатериалът, който НЯМА да влиза в НВО – 7кл. и ДЗИ тази година

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на  преподаване в отделните училища в изпитните материали за изпитите от НВО  в края  на VII клас и за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

НВО по БЕЛ в края на VII клас

 • Сложно съставно изречение
 • Сложно смесено изречение
 • „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов
 • „Неразделни“, Пенчо Славейков
 • „Заточеници“, Пейо Яворов
 • „По жътва“, Елин Пелин
 • „По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

 • Неравенства –  линейни  неравенства  с   едно   неизвестно   ax + b < 0,   ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства
 • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

ДЗИ по БЕЛ

 • Лирика, Никола Вапцаров
 • „Тютюн“, Димитър Димов
 • „Железният светилник“, Димитър Талев

ДЗИ по история и цивилизация

 • Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни

ДЗИ по география и икономика

 • Североизточен регион
 • Северен централен регион
 • Северозападен регион

ДЗИ по физика и астрономия

 • Елементарни частици
 • Еволюция на звездите
 • Поглед към Вселената

График изпити – самостоятелна форма

График за провеждане на изпити

за определяне на годишни оценки по учебни предмети за Х клас

/самостоятелна форма на обучение/
учебна 2019/2020 година

1. По български език и литература (ООП): 19.06.2020 г.
2. По френски език (ООП – писмен и устен): 05.06.2020 г.
3. По френски език (РП – писмен и устен): 12.06.2020 г.
4. По английски език (ООП – писмен и устен): 16.06.2020 г.
5. По английски език (РП – писмен и устен): 18.06.2020 г.
6. По математика (ООП): 22.06.2020 г.
7. По информационни технологии (ООП- писмен и практически): 03.06.2020 г.
8. По философия (ООП): 04.06.2020 г.
9. По история и цивилизация (ООП) : 11.06.2020 г.
10. По география и икономика (ООП): 23.06.2020 г.
11. По биология и здравно образование (ООП): 24.06.2020 г.
12.По химия и опазване на околната среда (ООП): 09.06.2020 г.
13.По физика и астрономия (ООП): 10.06.2020 г.
14. По изобразително изкуство (ООП) – 08.06.2020 г.
15. По музика (ООП) – 02.06.2020 г.
16.По физическо възпитание и спорт (ООП): 08.06.2020 г. – 14.00 часа

Всички изпити започват в 9.00 часа.

Подаване на заявлeние за 1 клас по електронен път

Уважаеми родители,

след влизане в платформата за кандидатстване в първи клас на посочения по-долу линк, е небходимо да направите регистрация с актуален имейл адрес. Системата автоматично генерира входящ номер на подаденото електронно заявление. Той е важен, тъй като в списъците на класираните ученици ще фигурират само входящи номера. При попълване на заявлението не забравяйте да изберете училището от падащото меню. Входящият номер не е критерий за класиране!
Деца до 12- годишна възраст по критерий т.8.1. са тези, които навършват 12 години
в годината на кандидатстване /2020г./.

Подаване на заявление: https://register.onebook.bg

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

          Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки, изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:
– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за настоящ адрес
– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
– Удостоверение за раждане на детето

          12. СУ ”Цар Иван Асен II“ ще приема заявления по елекронен път, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.
          При подаването на заявленията училището няма да изисква никакви придружаващи документи. Документите, доказващи критерии, които не могат да бъдат проверени по служебен път ще се представят при записването на класираните ученици.

          Информация за процедурата по приемане на заявления по елекронен път очаквйте в секция „Прием“, „Първи клас“ на електронната страница на училището, където е публикувана цялата информация за прием в първи клас.

         Заедно ще се справим!

Възможност за психологическа подкрепа от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и
педагогически специалисти от дистанция

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.
В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации, като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО – София-град ТУК

Възможност за психологическа подкрепа

Скъпи ученици, родители и учители,

Надяваме се, че в създалата се ситуация съумявате да запазите спокойствие и самообладание. Ние, педагогическите съветници на 12 СУ “Цар Иван Асен II”, предоставяме следния имейл, на който бихте могли да се свържете с нас: psycholog12su@abv.bg.

Бъдете здрави!

Елена и Гергана

Съвети на психолога

Обръщение на д-р Ваня Кастрева към децата и учениците на столичните детски градини и училища

МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

        Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Борбата с пандемията промени света.

        В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на вашите родители и всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това сте вие, нашите деца!

        Всеки ден вие сте свидетели и участници в усилията за борба с епидемията. Затвориха врати училищата и детските градини, театрите и кината, спортните зали и магазините. Сякаш спря дъхът на живота и ритъмът му забави своя темп.

        Бяхте принудени да се лишите от любими занимания, от общуване с близки и приятели, от празнични и тържествени събития, от разходки и игри на открито. Наложи се да учите в електронна среда – далеч от приятелската подкрепа на съученици, от окуражителния поглед на учителя и неговите системност и последователност, настойчивост и взискателност. Започнахте да опознавате нови виртуални платформи, да учите в присъствието на вашите родители. Неочаквано трябваше да отворите дома си за вашите учители и съученици. Много от вас споделиха своите знания и умения за работа с различни приложения и платформи с приятелите, съучениците, учителите и родителите си. В тази нова и бързо променяща се реалност вие реагирате спокойно, разумно и отговорно. Не се оплаквате, търпеливо преодолявате трудностите и се справяте успешно с ученето от разстояние. Останахте позитивни и спазвайки правилата, помагате в борбата срещу тази невидима заплаха за цялото човечество.

        Скъпи ученици, мили деца!

        Благодарим ви, че със съзнанието и самодисциплината сте наши партньори в този труден за всички ни, за целия свят, момент!

        Бъдете здрави и вярвайте, че силата е в нашите ръце! Вие сте истинските герои на голямото изпитание, вие сте нашето добро бъдеще! Вие, децата на България, сте нашата гордост!

        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
        Началник на регионално управление на образованието – София-град
        13 април 2020 година

1 2