Съобщение

Във връзка с усложнената епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г.вкл., със Заповед на Министъра на здравеопазването. Учебните занятия в 12.СУ продължават, чрез дистанционно обучение. През следващата учебна седмица постепенно ще преминем към използването на Microsoft Teams.

Възможност за психологическа подкрепа

Скъпи ученици, родители и учители,

Надяваме се, че в създалата се ситуация съумявате да запазите спокойствие и самообладание. Ние, педагогическите съветници на 12 СУ “Цар Иван Асен II”, предоставяме следния имейл, на който бихте могли да се свържете с нас: psycholog12su@abv.bg.

Бъдете здрави!

Елена и Гергана

Съвети на психолога

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

!!! Регистрация в Microsoft TEAMS

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Училището започва регистрация в Microsoft TEAMS. Достъпът е осигурен
от МОН. Паролите на учениците и инструкция за потвърждаване на
регистрациите ще получите чрез класните ръководители от утре.
Използвайте всички възможните информационни канали за връзка с
учителите.

Въвеждане на строги противоепидемични мерки

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, по нареждане на министъра на образованието и науката за въвеждането на строги противоепидемични мерки СЕ ОТМЕНЯТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, квалификации на учители, посещения на обекти и др.

График за организация на учебния ден 2019/2020 год.

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”
град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
учебна 2019 / 2020 година

I.Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.
II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II.Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна
организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;
V – XII клас – двусменно обучение.

III.Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение
I срок

I смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г

II срок

I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин.
III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН,
междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.

ТУК