Психологическа подкрепа

Самостоятелна телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители разкрива отново Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  София град от 09.11.2020 г.

Инициативата е във връзка с усложнената ситуация с COVID-19. 

Психолозите ще отговарят по график на тел. 0877 18 31 33.

Психолог ще отговаря на телефона от 8:30 до 16:30 ч. в делничните дни от  9 до 27 ноември включително.

Евентуални промени ще бъдат отразени на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

Педагогическите съветници на 12 СУ остават на разположение и в обучението от разстояние. Може да им пишете на psycholog12su@abv.bg .

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога