1 място на финала в София

Отборът на 12.СУ „Иван Асен II“ се класира на 1 място на финала в София на първенството „Пожари, бедствия и аварии и извънредни ситуации“, с ръководител Стефан Чавдаров!

Поздравления!