Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2019 г.

Финансов отчет на Училищното настоятелство
 към 12. СУ„Цар Иван Асен II
2019 г.

 Приходи: 17 925, 50 лв.

 Разходи: 17 925, 50 лв.

 Остатък: 00,00 лв.

 

 Разходи по пера:

  1. Поддръжка на сградния фонд и текущи ремонти – 979, 36 лв.
  2. Циклене на класни стаи – 700, 20 лв.
  3. Ремонт на ограда – 10 616, 16 лв.
  4. Интерактивни дъски – 2 бр. – 4 810, 39 лв.
  5. Агенция по вписвания – 20.00 лв.
  6. Книги за училищната библиотека – 134, 39 лв.
  7. Лаптоп – 665, 00 лв.