Финансов отчет на Училищното настоятелство към 12. СУ„Цар Иван Асен II“ 2018 г.

Приходи: 23 478,00 лв.
Разходи: 23 477,99 лв.
Остатък: 0,01 лв.
Разходи по пера:
1. Поддръжка на сградния фонд и текущи ремонти – 2 848,92 лв.
/ осветителни пури и конзоли, брави, панти, патрони, батерии, дозатори,
катинари, разклонители, автомати за врати, строителни материали –
силикон, пирони, гипс, бои, мечета, пяни, уплътнения, винтове, варов
разтвор и дисповит /
2. Оборудване на класни стаи – 18 150,72 лв.
/ ученически маси и ученически столове за 10 стаи, шкафове, бюра/
3. Дидактични средства и помагала – 218,99 лв. за начален етап.
4. Лекарства – 335,33 лв.
5. Абонамент за училищната библиотека – 187, 45 лв.
6. Монтаж на метални шкафчета и ремонт на ниши /3 етаж/ – 1736,58лв.