Училищно настоятелство

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2023 год. Тук

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство нa 20.03.2024г. Тук

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство на 29.11.2023 г. Тук

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство на 14.06.2023 г. Тук

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство на 19.01.2023г. Тук

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство Тук

Устав на Училищното настоятелство към 12.СУ Тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2020 год. Тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2019 год. Тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2018 год Тук

Oбръщение на УН към родителите Тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2017 год. тук

Заявление за членство на родител в Училищното настоятелство към 12СУ тук

Устав на Училищното настоятелство към 12СУ Тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2016 год. тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2015 год. тук

Финансов отчет на Училищното настоятелство. тук