Обществен съвет

КОНТАКТИ с Обществения съвет на 12СУ на мейл адрес: obshtestven_savet12su@abv.bg

______________________________________________________________________________

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2017/ 2018 год.  Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2016/ 2017 год. тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата виж

Покана за учредяване на Обществен съвет тук

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 12 СУ Тук