Обществен съвет

КОНТАКТИ с Обществения съвет на 12СУ на мейл адрес: obshtestven_savet12su@abv.bg

______________________________________________________________________________

Членове Обществен съвет Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2018/ 2019 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 23.10.2019г. Тук

Покана за заседание на ОС на 18.07.2019г. Тук

Покана за заседание на ОС на 13.06.2019г. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2017/ 2018 год.  Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2016/ 2017 год. Тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 12 СУ Тук