Обществен съвет

КОНТАКТИ с Обществения съвет на 12СУ на мейл адрес: obshtestven_savet12su@abv.bg

______________________________________________________________________________

Покана за заседание на ОС на 18.07.2019г. Тук

Покана за заседание на ОС на 13.06.2019г. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2017/ 2018 год.  Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2016/ 2017 год. Тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 12 СУ Тук