Обществен съвет

КОНТАКТИ с Обществения съвет на 12СУ на мейл адрес: obshtestven_savet12su@abv.bg

______________________________________________________________________________

Покана за заседание на ОС на 26.06.2024 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 30.05.2024 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 25.04.2024 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 29.02.2024 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 30.01.2024 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 10.01.2024 год. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12.СУ за учебната 2022/2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 25.10.2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 17.07.2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 08.06.2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 27.04.2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 23.02.2023 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 26.01.2023 год. Тук

Членове Обществен съвет Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12.СУ за учебната 2021/2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 26.10.2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 19.07.2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 27.04.2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 17.02.2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 27.01.2022 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 13.01.2022 год. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12.СУ за учебната 2020/2021 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 27.10.2021 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 22.07.2021г. Тук

Покана за заседание на ОС на 22.02.2021г. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2019/ 2020 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 28.10.2020г. Тук 

Покана за заседание на ОС на 08.07.2020г. Тук

Членове Обществен съвет Тук

Покана за заседание на ОС на 18.03.2020г. Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2018/ 2019 год. Тук

Покана за заседание на ОС на 23.10.2019г. Тук

Покана за заседание на ОС на 18.07.2019г. Тук

Покана за заседание на ОС на 13.06.2019г. Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2017/ 2018 год.  Тук

Отчет за дейността на Обществен съвет към 12СУ за учебната 2016/ 2017 год. Тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Тук

Покана за учредяване на Обществен съвет Тук

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 12 СУ Тук