Среща с експерт по климатичните промени

          В часа на класа в 8а клас с класен ръководител – Ирена Георгиева, гост бе университетският преподавател г-н Георги Стефанов, експерт по климатични промени. От него учениците научиха какво представляват те, какво ги причинява, кога са започнали и с какви темпове се развиват. Разговаряха за това какво правят хората и отделните държави за ограничаване на емисиите въглероден двуокис, основен причинител на парниковия ефект и глобалното затопляне. Разбраха, че заложеното в Париж споразумение за климата, подписано през 2015 г., за повишаване на температурата с 1,5 градуса до 2050г. вече е достигнато, а енергията от възобновяеми източници може да доведе до задържане на сериозните климатични изменения.

          На всички беше много интересно!

          Благодарим на нашия гост за съдържателния и ползотворен разговор!