Свободни места по класове за учебната 2023/2024г.

  към 22.11.2023г.

1 клас – 7 свободни места с чужд език английски

2 клас – 11 свободни места с чужд език английски

3 клас – 1 място място с чужд език английски

4 клас – 3 свободни места с чужд език английски

5 клас – 5 свободни места с чужд език английски

6 клас – 4 свободни места с чужд език английски

7 клас – 7 свободни места с чужд език английски

9 клас – 2 свободни места в профил“Предприемачески“ с френски език

10 клас- 2 свободни места в профил“Предприемачески“ с френски език

I.Попълване на свободните места и необходими документи:

1. Попълването на свободните места ще се извърши по реда на подаване на заявленията за записване до директора на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ в канцеларията на училището.Работно време:9.00-16.30 ч.

2. Документи:

2.1.Заявление до директора на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ по образец;

2.2.Копие от удостоверение за завършен клас / копие на ученическа книжка с годишните оценки за учебната 2022/2023г. за кандидатите за 6 и 7 клас.

2.3.Копие на ученическата книжка с годишните оценки за учебната 2022/2023 г. и копие на учебния план за кандидатите за 9 и10 клас.

Оригиналите на документите по т.2.2 се представят при подаване на документите за сверяване с копията.