Свободни места по класове за учебната 2023/2024г.

към 19.03.2024г.

1 клас – 7 свободни места с чужд език английски

2 клас – 11 свободни места с чужд език английски

3 клас – 1 място място с чужд език английски

4 клас – 2 свободни места с чужд език английски

5 клас – 4 свободни места с чужд език английски

7 клас – 6 свободни места с чужд език английски

9 клас – 3 свободни места в профил “Предприемачески“ с френски език

10 клас- 2 свободни места в профил “Предприемачески“ с френски език

Попълване на свободните места и необходими документи:

1. Попълването на свободните места се извършва по реда на подаване на заявленията за записване до директора на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ в канцеларията на училището. Работно време: 9.00-16.30 ч.

2. Документи:

           2.1.Заявление до директора на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ по образец;

           2.2.Копие на ученическа книжка с оценките за първи срок на учебната 2023/2024г.

           2.3.Копие на учебния план за кандидатите за 9 и10 клас.