Родителски срещи

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми родители,
През месец април предстои провеждането на родителски срещи както следва:
– На 17.04.2019 г. (сряда) – за учениците от II смяна / VI, VII, XI, XII клас/ – от 18.30 часа.
– На 18.04.2019 г. (четвъртък) – за учениците от I смяна /I – IV, V, VIII, IX, X клас – от 18.30 часа.