Процедури по ЗОП

Обществена поръчка за: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ПО ТЕХНОЛОИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Обществена поръчка за:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА