Процедури по ЗОП

Обществена поръчка за: ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА НА ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС В 12-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР ИВАН АСЕН II“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.


Обществена поръчка за: ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ПО ТЕХНОЛОИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Обществена поръчка за:ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА