Архив на обществени поръчки

Обществена поръчка за Доставка на топлинна енергия за нуждите на 12 СОУ ‘Цар Иван Асен II’

Заповед на Директора на 12 СОУ за откриване на процедура за обществена поръчка Тук

Решение на Агенцията по обществени поръчки за откриване на процедура Тук

Уведомление за открита обществена процедура Тук

Информация за сключен договор Тук

Обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала 2014/2015 учебна година

Решение за публикуване Тук

Заповед за откриване на процедура Тук

Протокол от ПС Тук