Отлични резултати на НВО 4кл

                      Учениците от четвъртите класове на нашето училище показаха отлични резултати на Националното външно оценяване. По математика 19 ученици имат резултат от 90 до 100 точки. Един ученик е със 100 точки. По български език и литература с резултат от 90 до 100 точки са 13 ученици.

                      Поздравения за отличното представяне!     

     Пожелаваме им да работят с все такъв устрем и трудолюбие!

                       Успех в пети клас!

Резултатите на учениците на 12. СУ са над средните за страната и за регион София. Вижте тук: