Организация на учебния ден

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

учебна 2021 / 2022 година

I.Начало и край на учебните занятия

I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.

II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.

Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.

Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II.Организация на обучението по степени:

Предучилищна подготовка :  – IV възрастова група – полудневна организация на учебния ден;

Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;

V – XII клас – двусменно обучение.

III.Разпределение на класовете – V XII – двусменно обучение

I срок         I смяна:      V а, V б,  V в

                                      VIII a, VIII б,  VIII в

                                       IX а,   IX б,   IX в

                                         X а,   X б,    X в

                   II смяна:     VI а,  VI б, VI в, VI г

                                      VII а,   VII б,   VII в, VII г

                                      XI  а,  XI б,  XI в

                                      XII  а, XII б,   XII в

II срок        I смяна:      VI а, VI б, VI в, VI г

                                      VII а, VII б, VII в, VII г

                                      XI а, XI б, XI в

                                      XII а, XII б, XII в

                   II смяна:     V а, V б, V в

                                      VIII a, VIII б, VIII в

                                       IX а,  IX б,   IX в

                                         X а,  X б,    X в

IV.Продължителност на учебните часове и междучасията:

I и II  клас : учебен час – 35 минути, междучасия – 15 мин. и едно от 25 мин.

III и  IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.

V  – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН, междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути