Литературен клуб „Таланти“

          12. СУ „Цар Иван Асен II“ дава възможност за развитие на творческите заложби на децата чрез разнообразни извънкласни дейности, една от които е Литературен клуб „Таланти“, в който участват ученици от VIII и IX клас. В литературния клуб децата усъвършенстват своите рецитаторски и актьорски умения. През настоящата учебна година нашите талантливи ученици положиха много труд и усърдие, за да подготвят различни изяви, свързани с празничния календар. По повод честването на Деня на народните будители децата представиха рецитал под наслов „На будителите с поклон!“. С голям ентусиазъм подготвиха пиеса за Коледно-Новогодишно тържество. На 24 февруари участниците в литературния клуб посетиха Българска академия на науките, където доцент Алека Стрезова от Института за исторически изследвания представи изложбата „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет“, след което учениците рецитираха пред публиката творбите на първите български класици, възпели паметта на Апостола – одата „Левски“ на Иван Вазов и елегията „Обесването на Васил Левски“ на Христо Ботев.