Контакти

Къде се намираме?

Гр. София
ул.“Цар Иван Асен II“ 72

Телефони за контакт:

02 9437955 – Директор
02 9437956 – Заместник-директори
02 9437952 – Канцелария

e-mail:

info-2222012@edu.mon.bg

http://12sou-sofia.info