Как да оказваме първа помощ?

Традиции, приемственост, бъдеще
Учениците от 12 клас – профил “ Биология и здравно образование “ влязаха в ролята на учители и изнесоха урок на шестокласници на тема „Оказване на първа помощ“. Зрелостниците разиграха различни животозастрашаващи ситуации и демонстрираха правилните своевременни реакции и умения при даване на първа помощ на пострадали граждани.