НВО – 7 клас

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2020-2021г. ТУК

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Тук.

НВО за VII клас