НВО – 7 клас

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас Тук

Заповед за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) и на графици на дейности 2019-2020г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Тук.

НВО за VII клас