НВО – 7 клас

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X кл. Тук съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Тук.

НВО за VII клас