ДЗИ

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,  относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ Тук

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация 2019-2020г.