Документи за родители

Заявление от родител за отсъствия пo чл. 62, ал.1,т.3 на Наредбата за приобщаващо образование. Тук

Заявление от родител за отсъствия по чл. 62,ал.1, т.4 на Наредбата за приобщаващо образование. Тук

Наредба за приобщаващо образование Тук

Кампания на ДАЗД Общувай разумно в интернет! Тук

Мерки за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки един вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

Добри практики за работа с децата и техните семейства -за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата