Документи за родители

Заявление от родител за отсъствия пo чл. 62, ал.1,т.3 на Наредбата за приобщаващо образование. Тук

Кампания на ДАЗД Общувай разумно в интернет! Тук

Мерки за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки един вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

Добри практики за работа с децата и техните семейства -за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата