График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по учебни предмети за самостоятелна форма на обучение за 11 и 12 клас

Виж тук