Библиотека

Жаклин Борисова Овчарова

Училищната   библиотеката осигурява библиотечно- информационното обслужване на образователния процес на учениците и преподавателите в 12 СУ.

Тя притежава фонд около 10 000 тома: художествена литература, детска   литература, отраслова  литература, богат справочен фонд- енциклопедии,   материали в помощ на образователния процес- учебници, учебни помагала, тестове, периодични издания, аудиокасети, филми на DVD- детски анимационни, исторически  и научно- популярни .

Предлага следните услуги: заемане за дома, читалня, библиографски консултации, тематични и фактографски справки,  електронна доставка на документи, безплатен достъп до Интернет, компютърни услуги-  набор на текст и принтиране, копирни услуги, прожекции на филми, ползване на библиотечен софтуер, благотворителни базари.

Библиотеката обслужва около 600 читатели. Организира  и извънкласни дейности като : Клуб “ Приятели на книгата”,  Маратон на четенето, театрални и куклени представления, клуб ”Млад журналист”  и др.