Oрганизацията на дейностите за учениците

          Уважаеми родители,
          Във връзка със Заповед № РД09-3472 / 27.11.2020г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД09 – 2118 / 28.08.2020г. на министъра на образованието и науката за графика на учебното време за учебната 2020/2021г. ви уведомяваме за организацията на дейностите за учениците от I до III клас за периода от 01.06.2021г. до 23.06.2021г. и за учениците от IV клас за периода от 15.06.2021г. до 30.06.2021г.:
          1. За учениците от първи, втори и трети клас в периода от 01.06.2021г. до 23.06.2021г. включително, се организират занимания по интереси и проектни дейности, които ще се провеждат от 09:00 часа до 12:00 часа.

          2. За учениците от четвърти клас тези дейности ще се проведат в периода от 17.06.2021г. до 30.06.2021г. включително.

          3. За осъществяването на този вид занимания е създадена единна тематична програма по дни за всички ученици от начален етап.

          4. В училището се организира и обучение на ученици за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание и за превенция на обучителни затруднения всеки ден от 09:00 часа до 10:30 часа.

          5. Раздаване на удостоверения за завършен първи, втори и трети клас – на 24.06.2021г. от 10:00 часа.

          6. Раздаване на удостоверения за завършен начален етап на основното образование – на 01.07.2021г. от 10:00 часа.