Mатериалът, който НЯМА да влиза в НВО – 7кл. и ДЗИ тази година

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на  преподаване в отделните училища в изпитните материали за изпитите от НВО  в края  на VII клас и за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

НВО по БЕЛ в края на VII клас

 • Сложно съставно изречение
 • Сложно смесено изречение
 • „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов
 • „Неразделни“, Пенчо Славейков
 • „Заточеници“, Пейо Яворов
 • „По жътва“, Елин Пелин
 • „По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

 • Неравенства –  линейни  неравенства  с   едно   неизвестно   ax + b < 0,   ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства
 • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

ДЗИ по БЕЛ

 • Лирика, Никола Вапцаров
 • „Тютюн“, Димитър Димов
 • „Железният светилник“, Димитър Талев

ДЗИ по история и цивилизация

 • Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни

ДЗИ по география и икономика

 • Североизточен регион
 • Северен централен регион
 • Северозападен регион

ДЗИ по физика и астрономия

 • Елементарни частици
 • Еволюция на звездите
 • Поглед към Вселената