Kлуб дебати

Заповядайте в клуба по дебати за ученици 8-12 клас!

Говори спокойно и убедително пред публика! Аргументирай позицията си и развий критично мислене! Запознай се с интелигентни и активни хора! Дебатите развиват ценни умения, свързани с публично говорене, аргументация, критично мислене, и промотират толерантност и разбиране.

Със съдействието на Българска асоциация по дебати.

http://www.debate.bg/

Очакваме Ви!


The BEST(Bulgarian English Speech Tournament) Фондация „БЕСТ – български турнири по реч и дебати“ дава на учениците в България, изучаващи английски език, възможност да се “потопят” в езика и да станат част от интелектуална общност, преследваща личностно развитие чрез реч и дебати на английски език. Учениците получават средствата да мислят критически, да се изразяват творчески, както и да станат част от по-широка, глобална общност. Участниците в нашите програми могат да очакват да подобрят уменията си по английски език, да станат по-самоуверени и да развият лидерския си потенциал.

https://bestfoundation.bg/