Kлип, изготвен от ученици на 12 СУ

Kлип, изготвен от ученици на 12 СУ, свързан с кампанията за събиране на хартия за училищната библиотека за закупуване на нови книги.
Сценарист: С. В. 
Режисьор: К. П.
Участници: Ив. Ив., М. Ян., В. Ив., С. В., Л. Л. и Е.П..