Стипендии 1 срок 2022/2023г.

Уважаеми родители и ученици,

В линка са критериите, условията, показателите и документите за допускане до класиране на учениците за стипендии за 1 срок на учебната 2022/2023 година. 

Образците на документите за допускане до класиране са изпратени лично на учениците в Школо. Може да ги изтеглите и от сайта, раздел „За ученици и родители“, подраздел „Стипендии“.

Краен срок за подаване на документите – 19 октомври 2022 г. Учениците предоставят документите на класните си ръководители.

Учениците задължително подават и документ с настоящ IBAN.

Стипендии 2022/2023г., 1 срок

Организация на учебния ден

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

учебна 2022 / 2023 година

I. Начало и край на учебните занятия:

I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.

II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.

Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.

II. Организация на обучението по степени:

Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;

V – XII клас – двусменно обучение.

III. Разпределение на класовете – V XII – двусменно обучение:

I срок         I смяна:      V а, V б,  V в

                                      VIII a, VIII б,  VIII в

                                       IX а,   IX б,   IX в

                                         X а,   X б,    X в

                   II смяна:     VI а,  VI б, VI в, VI г

                                      VII а,   VII б,   VII в, VII г

                                      XI  а,  XI б,  XI в

                                      XII  а, XII б,   XII в

II срок        I смяна:      VI а, VI б, VI в, VI г

                                      VII а, VII б, VII в

                                      XI а, XI б, XI в

                                      XII а, XII б, XII в

                   II смяна:     V а, V б, V в

                                      VIII a, VIII б, VIII в

                                       IX а,  IX б,   IX в

                                       X а,  X б,    X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:

I и II  клас : учебен час – 35 минути, междучасия – 15 мин. и едно от 25 мин.

III и  IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.

V  – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН, междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет ТУК