Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г.

До г-н/г-жа…………………………..
Член на Обществения съвет /
Представител на
Училищното настoятелство
Представител на
Ученическия съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“

П О К А Н А
Уважаеми господине/Уважаема госпожо,

Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет към
12. СУ „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 25.03.2019г. от
18.30 часа в учителската стая на училището със следния дневен ред:
1. Представяне на проект на бюджета на училището за 2019г. за
становище.
2. Съгласуване на прием на деца в подготвителна група /6 годишни,
полудневна организация/ за учебната 2019-2020 година и избор на
познавателни книжки.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на
интернет–страницата на 12. СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в
раздел „Документи, бюджет“ /същите са изпратени и на електронната
Ви поща/.

Нина Иванова
Председател на Обществения съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“

Конкурс за рисунка на тема: „Аз и Детското полицейско управление“

Ученици от 3а клас взеха участие в конкурс за рисунка на областно ниво на тема: „Аз и Детското полицейско управление“ . Конкурсът се провежда в рамките на Детската полицейска академия, която започна от началото на учебната година в 12 СУ под ръководството на Валентина Шопова- инспектор ДПС към 01 РУ СДВР. Горди сме да обявим отличилите се ученици във възрастова категория 8-10г: второ място – Александър Василев ; специална награда- Никол Танева; поощрителна награда- Георги Бенев Децата бяха наградени на тържествена церемония в Столична община от Зам. кмет на гр.София -Доц. Д-р Т. Чобанов, Директора на СДВР Комисар Г. Хаджиев и Зам. директора на СДВР Б.Борисов.

За празника на мама

По случай 8 ми март учениците от IIа клас с помощта на госпожа Биляна Бенинска и госпожа Евелина Стоянова  изработиха подарък за своите майки  – красиви гердани, ръчно направени от топчета  глина, оцветени с бои и нанизани на памучна връв.

ТРЕТИ МАРТ!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!

Денят на Освобождението на България е символ на националното единение и на духовността, на силата и саможертвата на поколения българи, извоювали най-високата ценност за всеки народ – СВОБОДАТА!

В този ден с възхищение и преклонение се връщаме към имената и делата на борците за национално освобождение, които запалиха искрата на борбата.

С пожелание за професионални и творчески успехи, здраве и неизчерпаема борбеност – ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

Честита Баба Марта!

Най-малките посрещат всеки ученик, учител и родител с мартенички по случай първи март! Весела Баба Марта на всички! 🌷

Обаятелната Баба Марта на 12СУ!

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
За НАЧАЛЕН ЕТАП – 06.03.2019 г.
СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
За ПРОГИМНАЗИАЛЕН и ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
25.03 –29.03.2019 г.

Общувай разумно в интернет!

31.01.2019
Кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в интернет!“

Изх. № РУО1- 639/30.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ДАЗД изх. № 04-12-6/29.01.2019 г., вх. № РУО1 – 2522/29.01.2019 г., Ви уведомявам че във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на децата среда.

Мотото на кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в интернет!“, а акцентът е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет.

Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

В много училища в България са разработени правила за сигурност и безопасност в интернет, които са включени в правилника за дейността на училището, в етичния кодекс на училищната общност или в други документи. Тези правила съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда, въвеждат регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи.

Държавната агенция за закрила на детето настойчиво препоръчва този положителен опит да бъде приложен във всички български училища и поощрява училищните общности да намерят подходящите начини за противодействие срещу заплахите в онлайн среда.

На интернет страницата на ДАЗД / https://sacp.goverment.bg /, рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid” / http://protectyourkid.bg /. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до подходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет / http://www.safenet.bg/bg/risks / препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

Очаквам Вашето съдействие за разпространение на предоставената информация, тъй като сме убедени, че отговорността за превръщането на интернет в по-безопасна среда, която допринася за развитието на младите хора, е на всички институции, работещи с тях.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Грипна ваканция в област София-град

25.01.2019 Грипна ваканция в област София-град Изх.№РУО1-2212/25.01.2019г. Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09- 536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град. Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади. Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

1 2 3