Програма „Ваканция“

Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР СШ-София и Национална спорна федерация организират Програма „Ваканция“.

Иниациативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по 11 вида спорт, както и други занимания по интереси за периода от 3 юни до 12 юли включително. Предназначена е за деца и ученици от 5 до 18 години.

За повече информация ТУК

Училище в неделя – съвместна инициатива на 1 наУм и Поликлиника България

                                                                                                                   

Практикум за родители „Тийн клуб“

Кога: 19 май (неделя) @ 11:00 – 12:30 ч.

Къде: Поликлиника България, бул. България 51 А

Лектор: Валентин Стоилов, психолог

Вход: свободен, с предварително записване на https://1naum.com/event/teen-club/

Тема: Тийн клуб

  • Сексуално образование;
  • Проблеми с теглото;
  • Социални роли;
  • Оформяне на личността;
  • Типични възрастови проблеми: отчуждение, бунтарство, депресия, изолация;
  • Опасности и сигнали за тях;
  • Какво да прави и какво да не прави родителят.

Подходящо за родители на деца от 10 до 17-годишна възраст, както и за самите тийнейджъри.

Инициативата е напълно безплатна и няма никаква рекламна или каквато и да било друга комерсиална цел.

Капачки за бъдеще

Учениците от 12 СУ предадоха 135 кг КАПАЧКИ в благотворителна кампания! Благодарности на родителите, които се вкючиха и по-специално на семейство Павлови! Надминахме миналогодишните 95 кг!

Родителски срещи

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми родители,
През месец април предстои провеждането на родителски срещи както следва:
– На 17.04.2019 г. (сряда) – за учениците от II смяна / VI, VII, XI, XII клас/ – от 18.30 часа.
– На 18.04.2019 г. (четвъртък) – за учениците от I смяна /I – IV, V, VIII, IX, X клас – от 18.30 часа.

Програма Ваканция на Столична община

Организиране на Програма „Ваканция“ на Столична община

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 3628 /19.03.2019 г., вх.  РУО1 – 7080/19.03.2019 г., Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Българския футболен съюз през пролетната ваканция стартират Програма „Ваканция“. Инициативата е свързана с организиране на безплатни спортни занимания и ще се реализира през първата седмица на месец април на територията на комплекс „Спортна София 2000“ ЕАД, Борисова градина.

На 01, 03 и 05 април 20019 г. от 9:00 –12:00 часа на големия изкуствен терен ще се провеждат занимания по футбол за деца от I до IV клас.

Паралелно за по-големите ученици ще бъде осигурен безплатен достъп до тенис маси/ с включени хилки и топчета/.

Организаторите се ангажират с осигуряване на пособия, обучители и медицинско лице.

За включване в заниманията не е необходима предварителна заявка.

Покана за общо събрание на УН

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство към 12 СУ „Цар Иван
Асен ІІ“ на основание чл. 20, ал. 2 от Устава
С В И К В А
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II“
при следния дневен ред:
1. Запознаване с План – бюджета на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ за 2019г.
2. Дейности през 2019г. за подпомагане на развитието и материалната база
от бюджета на Училищното настоятелство към 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“
3. Събираемост на членския внос
4. Други
Общото събрание ще се проведе на 27.03.2019г. от 18.30 часа в учителската
стая на 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ”, на адрес: гр. София, ул. ”Цар Иван Асен ІІ”
№ 72.
При невъзможност да присъствате на общото събрание може да упълномощите
лице, което да Ви представлява, като имате предвид, че съгласно разпоредбата на
чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел едно лице може да
представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на интернет–страницата на
12 СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в раздел „Документи, бюджет“.
До 25.03.2019г. можете да изпращате Вашите предложения за изменения и
допълнения в дневния ред на електронна поща: u_12sou@abv.bg

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Получил поканата:
Дата:

Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г.

До г-н/г-жа…………………………..
Член на Обществения съвет /
Представител на
Училищното настoятелство
Представител на
Ученическия съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“

П О К А Н А
Уважаеми господине/Уважаема госпожо,

Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет към
12. СУ „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 25.03.2019г. от
18.30 часа в учителската стая на училището със следния дневен ред:
1. Представяне на проект на бюджета на училището за 2019г. за
становище.
2. Съгласуване на прием на деца в подготвителна група /6 годишни,
полудневна организация/ за учебната 2019-2020 година и избор на
познавателни книжки.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на
интернет–страницата на 12. СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в
раздел „Документи, бюджет“ /същите са изпратени и на електронната
Ви поща/.

Нина Иванова
Председател на Обществения съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“

Конкурс за рисунка на тема: „Аз и Детското полицейско управление“

Ученици от 3а клас взеха участие в конкурс за рисунка на областно ниво на тема: „Аз и Детското полицейско управление“ . Конкурсът се провежда в рамките на Детската полицейска академия, която започна от началото на учебната година в 12 СУ под ръководството на Валентина Шопова- инспектор ДПС към 01 РУ СДВР. Горди сме да обявим отличилите се ученици във възрастова категория 8-10г: второ място – Александър Василев ; специална награда- Никол Танева; поощрителна награда- Георги Бенев Децата бяха наградени на тържествена церемония в Столична община от Зам. кмет на гр.София -Доц. Д-р Т. Чобанов, Директора на СДВР Комисар Г. Хаджиев и Зам. директора на СДВР Б.Борисов.

1 2