🌳 СТАРА ХАРТИЯ ЗА НОВА КНИГА 2019 ЗАПОЧВА! 📚

С детективите Агата и Лари те очакваме в:

🍃 Бургас – 7 септември от 10:00 до 13:00 ч. в Приморския парк, пред Пантеона
🍃 Хасково – 8 септември от 10:00 до 13:00 ч. на сцената на пл. „Свобода“
🍃 София – 15 септември от 10:00 до 19:00 ч. на бул. „Витоша“ №37, пред Книжен център „Гринуич“
🍃 Русе – 28 септември от 10:00 до 13:00 ч. на пл. „Свобода“, пред Съдебната палата
🍃 Велико Търново – 29 септември от 10:00 до 13:00 ч., парк Марно поле, централен вход

Включи се и ти – почисти и прочети!

Организатори на кампанията: Greenwich Book Center, ЕКОПАК България АД

Детско полицейско управление

Доброволците от 12 СУ “Цар Иван Асен II” успешно завършиха първия етап по Национална превантивна програма “Детско полицейско управление” към 01 РУ-СДВР. На всички деца бяха раздадени почетни грамоти и медали.
Стартиралата на 01.10.2018г. програма приоритетно цели запознаване на децата с основните им права и задължения, придобиване на знания и умения за справедливо, честно и отговорно поведение.
Доброволците бяха включени в ежеседмични занятия, провеждани със съдействието на служители от 01РУ-СДВР, СДВР, ГДБОП, ПИЦ, БЧК и др. Научиха защо е вредно тютюнопушеното, какво означава спортно хулиганство, какви са опасносттите в интернет, как да окажат първа долекарска помощ и, разбира се, как да играят безопасно…
Благодарности към класната, Калина Попова, за готовността, с която прие идеята, за цялостното й положително и отговорно отношение към инициативата.

Програма „Ваканция“

Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР СШ-София и Национална спорна федерация организират Програма „Ваканция“.

Иниациативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по 11 вида спорт, както и други занимания по интереси за периода от 3 юни до 12 юли включително. Предназначена е за деца и ученици от 5 до 18 години.

За повече информация ТУК

Училище в неделя – съвместна инициатива на 1 наУм и Поликлиника България

                                                                                                                   

Практикум за родители „Тийн клуб“

Кога: 19 май (неделя) @ 11:00 – 12:30 ч.

Къде: Поликлиника България, бул. България 51 А

Лектор: Валентин Стоилов, психолог

Вход: свободен, с предварително записване на https://1naum.com/event/teen-club/

Тема: Тийн клуб

  • Сексуално образование;
  • Проблеми с теглото;
  • Социални роли;
  • Оформяне на личността;
  • Типични възрастови проблеми: отчуждение, бунтарство, депресия, изолация;
  • Опасности и сигнали за тях;
  • Какво да прави и какво да не прави родителят.

Подходящо за родители на деца от 10 до 17-годишна възраст, както и за самите тийнейджъри.

Инициативата е напълно безплатна и няма никаква рекламна или каквато и да било друга комерсиална цел.

Капачки за бъдеще

Учениците от 12 СУ предадоха 135 кг КАПАЧКИ в благотворителна кампания! Благодарности на родителите, които се вкючиха и по-специално на семейство Павлови! Надминахме миналогодишните 95 кг!

Родителски срещи

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми родители,
През месец април предстои провеждането на родителски срещи както следва:
– На 17.04.2019 г. (сряда) – за учениците от II смяна / VI, VII, XI, XII клас/ – от 18.30 часа.
– На 18.04.2019 г. (четвъртък) – за учениците от I смяна /I – IV, V, VIII, IX, X клас – от 18.30 часа.

Програма Ваканция на Столична община

Организиране на Програма „Ваканция“ на Столична община

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 3628 /19.03.2019 г., вх.  РУО1 – 7080/19.03.2019 г., Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Българския футболен съюз през пролетната ваканция стартират Програма „Ваканция“. Инициативата е свързана с организиране на безплатни спортни занимания и ще се реализира през първата седмица на месец април на територията на комплекс „Спортна София 2000“ ЕАД, Борисова градина.

На 01, 03 и 05 април 20019 г. от 9:00 –12:00 часа на големия изкуствен терен ще се провеждат занимания по футбол за деца от I до IV клас.

Паралелно за по-големите ученици ще бъде осигурен безплатен достъп до тенис маси/ с включени хилки и топчета/.

Организаторите се ангажират с осигуряване на пособия, обучители и медицинско лице.

За включване в заниманията не е необходима предварителна заявка.

Покана за общо събрание на УН

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство към 12 СУ „Цар Иван
Асен ІІ“ на основание чл. 20, ал. 2 от Устава
С В И К В А
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II“
при следния дневен ред:
1. Запознаване с План – бюджета на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ за 2019г.
2. Дейности през 2019г. за подпомагане на развитието и материалната база
от бюджета на Училищното настоятелство към 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“
3. Събираемост на членския внос
4. Други
Общото събрание ще се проведе на 27.03.2019г. от 18.30 часа в учителската
стая на 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ”, на адрес: гр. София, ул. ”Цар Иван Асен ІІ”
№ 72.
При невъзможност да присъствате на общото събрание може да упълномощите
лице, което да Ви представлява, като имате предвид, че съгласно разпоредбата на
чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел едно лице може да
представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на интернет–страницата на
12 СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в раздел „Документи, бюджет“.
До 25.03.2019г. можете да изпращате Вашите предложения за изменения и
допълнения в дневния ред на електронна поща: u_12sou@abv.bg

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Получил поканата:
Дата:

1 2 3