!!! Регистрация в Microsoft TEAMS

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Училището започва регистрация в Microsoft TEAMS. Достъпът е осигурен
от МОН. Паролите на учениците и инструкция за потвърждаване на
регистрациите ще получите чрез класните ръководители от утре.
Използвайте всички възможните информационни канали за връзка с
учителите.