Мартеничка с кауза

На 26.02.2020 година в 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ град София се проведе базар „Мартеничка с кауза“. Мартеничките бяха изработени с много любов от учениците от 1 В, 3 А и 10 В класове с класни ръководители Генова, Бенинска и Начева. На събитието присъства д-р Людмил Иванов- член на Изпълнителния съвет на ННЕК ЮНЕСКО и Съветник на Председателя.

 

„Животът на една година. Неразказвани истории“

В последния учебен ден преди коледната ваканция излезе книгата „Животът на една година. Неразказвани истории“. Нейни автори са шестокласници от 12. СУ. Това са: Ивана Иванова, Бояна Лечева, Габриела Горинова, Дамян Градинарски, Дея Жулкова, Андрей Хаджиев, Ема Кирилова, Любомир Чонков, Цветомира Александрова, Аглая Джунева, Ида Машева, Дария Симова. Илюстрациите са дело на Димана Колева и Боян Марков. Книгата разказва за срещата на 2018-та и 2019-та година и как младата в началото Нова година се справя с различни трудности и проблеми за 12-те месеца живот, които са й отредени. Историите са измисляни от децата по време на занятията на творческата група по литература или самостоятелно от авторите.

Финансов отчет на Училищното настоятелство за 2019 г.

Финансов отчет на Училищното настоятелство
 към 12. СУ„Цар Иван Асен II
2019 г.

 Приходи: 17 925, 50 лв.

 Разходи: 17 925, 50 лв.

 Остатък: 00,00 лв.

 

 Разходи по пера:

  1. Поддръжка на сградния фонд и текущи ремонти – 979, 36 лв.
  2. Циклене на класни стаи – 700, 20 лв.
  3. Ремонт на ограда – 10 616, 16 лв.
  4. Интерактивни дъски – 2 бр. – 4 810, 39 лв.
  5. Агенция по вписвания – 20.00 лв.
  6. Книги за училищната библиотека – 134, 39 лв.
  7. Лаптоп – 665, 00 лв.

Румяна от 9а – финал в категория Ораторство

На Западния Регионален турнир на английски език за реч и дебати организиран от Американската Фондация БЕСТ, взеха участие и достойно представиха 12 СУ: Димитра Вл. -12б клас, Йоана Х. -12б клас, Румяна Й.-9а клас, Нур Ш – 9б клас. Горди сме да съобщим, че Румяна Й. от 9а клас достигна финал и се нареди сред първите петима в категория Ораторство с речта си „Избор на път след завършване на гимназията“, което ни дава възможност за участие на националния турнир.

Жив си в сърцата ни, Aпостоле!

ВАСИЛ ЛЕВСКИ- един живот отдаден на борбата за освобождението на България.
Подвиг.
Безсмъртие.
Дълбок поклон.
Жив си в сърцата ни, Aпостоле!
Учениците от IА и IБ клас пред паметника на Апостола заедно с госпожа Фандъкова.

България отбелязва 147-мата годишнина от гибелта на Васил Левски

Бългaрия oтбeлязвa 147-мaтa гoдишнинa oт гибeлтa нa Вacил Лeвcки.

Пaмeттa нa Aпocтoлa нa cвoбoдaтa щe бъдe пoчeтeнa тaзи вeчeр c възпoмeнaтeлнa цeрeмoния в рoдния му грaд Кaрлoвo.

Във Вeликo Търнoвo гoдишнинaтa щe бъдe oтбeлязaнa c oбщoгрaдcкo пoклoнeниe и cъc cпeциaлнa прoгрaмa в Нaциoнaлния вoeнeн унивeрcитeт „Вacил Лeвcки“.

Вeнци и цвeтя щe бъдaт пoднeceни прeд пaмeтникa нa Aпocтoлa и в Лoвeч.

На 19 февруари в София от 17.00 часа държавният глава Румен Радев ще се присъедини пред президентската институция към гражданското шествие, което ще извърви „пътя на безсмъртието“ – от килията до паметника на Апостола на Свободата Васил Левски.

Организатор на шествието е Общобългарският комитет „Васил Левски“. http://vasil-levski.bg/

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?

Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,

затуй, че ти си черна робиня,

затуй, че твоят свещен глас, майко,

е глас без помощ, глас във пустиня.

Плачи! Там близо край град София

стърчи, аз видях, черно бесило,

и твой един син, Българийо,

виси на него със страшна сила.

Гарванът грачи грозно, зловещо,

псета и вълци вият в полята,

старци се молят богу горещо,

жените плачат, пищят децата.

Зимата пее свойта зла песен,

вихрове гонят тръни в полето,

и студ, и мраз, и плач без надежда

навяват на теб скръб на сърцето.

Христо Ботев

Резултат с изображение за „обесването на васил левски“

Мисия и визия

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
12 училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на XXI век.

Мисия и визия

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
12 училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на XXI век.

STEM

Проект „Създаване на технологичен обучителен център по учебни предмети от STEM-цикъла“ финансиран от МОН

След направения ремонт на кабинетите по биология, физика и химия, учениците и учителите вече ползват разнообразни интерактивни методи при обучението по съответните предмети. Във всеки кабинет се използва мултимедия и интерактивна дъска. По този начин се осигурява работа с електронни учебници, софтуерна система „mozaBook“ и др. Наличието на подвижна технологична станция „Zspace“ за виртуална реалност, позволяваща ползване на холографски изображения на различни модели от предметите на група STEM, дава възможност за използването им във всеки от тези кабинети.

Кабинет по биология      

Кабинет по химия

Кабинет по физика

1 2