С Ъ О Б Щ Е Н И Е – грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, тъй като 5 февруари е обявен за неучебен ден поради края на първия учебен срок.

Учебните занятия за втория учебен срок ще се провеждат при следния дневен режим:

– I смяна: I – IV, VI, VII, XI, XII клас

– II смяна: V, VIII, IX, X клас.

Учениците ще бъдат допълнително информирани за седмичното разписание за втория учебен срок.