Kампания „Капачки за бъдеще“

За втора поредна година учениците от 12 СУ „Цар Иван Асен II“ се включиха в кампанията „Капачки за бъдеще“. Тазгодишното предадено количество е 54 килограма!

Европейски ден без загинали на пътя

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ТИСПОЛ) за четвърта година в България се организира Европейски ден без загинали на пътя, познат още като EDWARD ( European Day Without A Road Death).

Тази година EDWARD се проведе на 26 септември под мотото Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! 

Учениците на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ от 1б, 1в, 3а, 4б и 10в се включиха с различни инициативи.

Безопасността на движение по пътищата и опазването на здравето и живота на децата и учениците са споделена отговорност и грижа на цялото общество.

В нашите възможности и ангажименти е да създадем у децата и учениците отношение, да възпитаваме уважение към правилата за движение по пътищата, да търсим и предлагаме решения за намаляване на броя на жертвите и пострадалите при пътни инциденти.

 

                     

Успешна учебна година!

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина –
в села и градове, навред кънти.

И ние, хилядите ученици,
към този звън летим като орляк
и с бодрите си, весели редици
изпълваме училището пак.

От лятото ний носим насъбрани
лъчи и сол от морските води,
свеж дъх от сенчестите ни балкани и
много радост в своите гърди.

А класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с „добре дошли”
и забръмчават в утрото щастливи
като роени кошери пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,
от септемврийско слънце озарен,
начало на живота ни прекрасен-
как радостен си, пръв учебен ден!

Елисавета Багряна

Важно за родителите на всички ученици на 12 СУ

Съгласно Наредба №3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища и писмо с изх.№14-944/2/29.08.2019г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/ в началото на учебната 2019/2020г. всички ученици следва да представят лични здравни профилактични карти /ЛЗПК/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приема ваксини с дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря на възрастта“ не се приема за достоверно.

От Училищното ръководство

Съобщение за откриване на учебната 2019/2020 година

 

1. Тържественото откриване на учебната 2019/2020г. ще започне на 16.09.2019г. в 10.00ч.

Всички ученици се събират и строяват в двора на училището от 9.45 до 10.00ч.

2. Учениците от всички класове, с изключение на първи, пети и осми, влизат откъм двора на училището, а не през централния вход.

3. Учениците от подготвителната група се събират в 9.45ч. под колоните, пред кабинета на ПГ.

4. Първокласниците се събират в 9.30ч.

 – 1а клас – стая 100 /зад портиерната/;

 – 1б и 1в клас пред бюфета на първия етаж.

5. Учениците от пети и осми клас идват в 9.00ч. и влизат през централния вход в класните си стаи;

 – 5а – 301, 5б – 302, 5в – 303, 5г – 304 – на трети етаж;

 – 8а /английски език/ – 405;

 – 8б /немски език/ – 406;

 – 8в / френски език/ – 404 – на четвърти етаж.

Новите ученици ще получат необходимата информация от портиера и дежурните учители на главния вход.

 

Добре дошли в 12.СУ „Цар Иван Асен II“! 

 

1 2