График за провеждане на поправителни изпити / втора редовна поправителна сесия

Приложение към заповед №1250/16.07.2019 г.

 

 

График за провеждане на поправителните изпити

за определяне на годишен успех за XI  клас – втора редовна поправителна сесия

/самостоятелна форма на обучение/

 

 

  1. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.09.2019 г.
  2. По география и икономика (ЗП): 09.09.2019 г.

                                                                                           Директор: Вера Захариева