График за организация на учебния ден 2019/2020 год.

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”
град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
учебна 2019 / 2020 година

I.Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.
II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II.Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна
организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;
V – XII клас – двусменно обучение.

III.Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение
I срок

I смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г

II срок

I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин.
III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН,
междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.

ТУК

График за провеждане на поправителни изпити / втора редовна поправителна сесия

Приложение към заповед №1250/16.07.2019 г.

 

 

График за провеждане на поправителните изпити

за определяне на годишен успех за XI  клас – втора редовна поправителна сесия

/самостоятелна форма на обучение/

 

 

  1. По химия и опазване на околната среда (ЗП): 04.09.2019 г.
  2. По география и икономика (ЗП): 09.09.2019 г.

                                                                                           Директор: Вера Захариева

Финал „Математика без граници“

И тази година повод за гордост от финалното състезание  „Математика без граници“ 2019г., Несебър

Андрей Ц. – 2А – бронзов медал

Мария Г. – 3Б – сребърен медал

Александър Х. – 4Г – сребърен медал