Съобщение относно прием 1 клас

В 12 СУ „Цар Иван Асен II“ няма свободни места за прием на  ученици в I клас за учебната 2019/2020 година, поради което няма да се приемат заявления за III класиране.