Час на класа в 1 а

                  В Часа на класа Мартин Младенов от 1 А клас с класен ръководител г-жа Георгия Петрова въведе своите съученици в света на програмирането. Обясни какво е Micro:bit (вид платка), как се създава програма за Micro:bit и демонстрира програма за управление на платката.