Методични обединения

Български език и литература

Вера Гъдева – старши учител

Юлиан Разсуканов – старши учител

Веселина Русева – старши учител

Нина Гърбозанова – старши учител

Анета Иванова-Стоянчова – старши учител

Ценка Кучева – старши учител


Английски език

Маргарита Дякова – старши учител

Маргарита Кирова – старши учител

Диана Георгиева – старши учител

Росица Кючукова – старши учител

Свобода Гагарова – старши учител

Пламена Гюргакова – старши учител


Немски език 

Вяра Прокопанова – старши учител

Красимира Мирчева – старши учител

Ирина Хинкова – старши учител

Антония Чернева


Френски език

Мая Георгиева – старши учител

Майя Григорова – старши учител

Магдалена Хубчева


Руски език

Аглая Терзиева – старши учител


Математика

Веселина Вълкова – старши учител

Марияна Балева – старши учител

Людмила Калковска – старши учител

Маряна Кацарска – старши учител

Марио Петров – старши учител


Информатика и ИТ

Ангелина Стоянова – старши учител

Невена Чилова – старши учител

Ралица Иванова – старши учител

Габриела Петрова


История и цивилизация

Евгения Георгиева – старши учител

Иван Драгов

Борислав Събов


География и икономика

Зорница Трайкова-Илиева – старши учител

Цвета Иванова

Даниел Христов


Философски цикъл

Ивайло Николов – старши учител


Биология и ЗО

Владислава Йотова – старши учител


Химия и ООС

Даринка Йорданова – старши учител

Йордан Стефанов – старши учител


Физика и астрономия

Маргарита Николова – старши учител

Иванка Коцева – старши учител


Музика

Деница Начева


Изобразително изкуство

Евгени Цанов – старши учител


Технологии и предприемачество

Златка Петрова


Физическо възпитание

Лиляна Стефанова – старши учител

Силвия Занкова – старши учител

Даниела Джурова – старши учител

Николай Георгиев – старши учител