Методични обединения

Български език и литература

Вера Гъдева – старши учител

Юлиан Разсуканов – старши учител

Нина Гърбозанова – старши учител

Анета Иванова-Стоянчова – старши учител

Ценка Кучева – старши учител

Йоана Николова – учител


Английски език

Маргарита Дякова – старши учител

Маргарита Кирова – старши учител

Диана Георгиева – старши учител

Росица Кючукова – старши учител

Свобода Гагарова – старши учител


Немски език 

Вяра Прокопанова – старши учител

Красимира Мирчева – старши учител

Ирина Хинкова – старши учител

Антония Чернева – учител


Френски език

Мая Георгиева – старши учител

Майя Григорова – старши учител

Катя Крамарска – старши учител


Руски език

Аглая Терзиева – старши учител


Математика

Веселина Вълкова – старши учител

Любов Карушева – старши учител

Людмила Калковска – старши учител

Маряна Кацарска – старши учител

Емилия Димитрова – старши учител


Информатика и ИТ

Ангелина Стоянова – старши учител

Невена Чилова – старши учител

Ралица Иванова – старши учител


История и цивилизация

Евгения Георгиева – старши учител

Ивелина Станчева – старши учител

Иван Драгов – учител


География и икономика

Зорница Трайкова-Илиева – старши учител

Цвета Иванова – учител

Даниел Христов – старши учител


Философски цикъл

Ивайло Николов – старши учител


Биология и ЗО

Владислава Йотова – старши учител


Химия и ООС

Даринка Йорданова – старши учител

Йордан Стефанов – старши учител


Физика и астрономия

Илияна Димова – старши учител


Музика

Деница Начева


Изобразително изкуство

Евгени Цанов – старши учител


Технологии и предприемачество

Маргарита Караджова – старши учител


Физическо възпитание

Лиляна Стефанова – старши учител

Силвия Занкова – старши учител

Даниела Джурова – старши учител

Николай Георгиев – старши учител