Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за първо тримесечие 2024г.

План на бюджет 2024г.


Отчет и обяснителни бележки за изпълнение на бюджета на 12.СУ за 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за трето тримесечие 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за второ тримесечие 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за първо тримесечие 2023г.

План на бюджет 2023г.


Отчет и обяснителни бележки за изпълнение на бюджета на 12.СУ за 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за трето тримесечие 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за второ тримесечие 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за първо тримесечие 2022г.

План на бюджет 2022г.


Обяснителни бележки и Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за 2021г.

Обяснителни бележки и Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за трето тримесечие 2021г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за второ тримесечие 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за второ тримесечие 2021г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за първо тримесечие 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за първо тримесечие 2021г.

План на бюджет 2021 г.


Обяснителни бележки към Отчет за изпълнението на бюджета на 12.СУ за 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за 2020г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнението на бюджета на 12.СУ за трето тримесечие 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12.СУ за трето тримесисечие 2020г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие 2020г.

План на Бюджет 2020г.


Отчет 2019г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие 2019 г.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие 2019 г.

Oбяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие 2019 г.

Бюджет за 2019год.


Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2018 год.

Oтчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2018 год.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие на 2018 год.

Oтчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие на 2018 год

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие на 2018 год.

Oтчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие на 2018 год.

Справка плащания второ тримесечие 2018 год.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие на 2018 год.

Oтчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие на 2018 год.

План бюджет на 12 СУ за 2018 год.

________________________________________________________________________

Обяснителни бележки към Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2017 год.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2017 год.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017г на 12СУ

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие на 2017 год.

Обяснителни бележки към Отчет за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2017г на 12СУ

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесечие на 2017 год.

План бюджет на 12 СУ за 2017 год.

________________________________________________________________________

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за трето тримесечие на 2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за второ тримесечие на 2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за първо тримесчие на 2016 год.

________________________________________________________________________

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 12СУ за 2015 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12CУ за трето тримесечие на 2015 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12 СУ за второ тримесечие на 2015 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12 СОУ за първо тримесечие на 2015 год.

План бюджет на 12СУ за 2015 год.

________________________________________________________________________

План бюджет на 12 СУ за 2014 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12 СУ за второ тримесечие на 2014 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12 СУ за трето тримесечие на 2014 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на 12 СУ за четвърто тримесечие на 2014 год.

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на 12 СУ за 2014 год.

________________________________________________________________________