Училища-гнезда

Училища-гнезда, в които ще се оказва помощ за електронно кандидатстване, за приемане на заявления на учениците  за участие в първи и в трети етап на класиране.

12. СУ „Цар Иван Асен II“ /само за учениците завършили 7кл. в 12 СУ/;

ПГТ ;

 28. СУ „Алеко Константинов“;

132. СУ „Ваня Войнова“;

137. СУ :Ангел Кънчев“;

144. СУ „Народни будители“;

101. СУ „Бачо Киро“;

88. СУ „Димитър Попниколов“;

149. СУ „Иван Хаджийски“;

44. СУ „Неофит Бозвели“;

29. СУ „Кузман Шапкарев“;

ПГТМД