ТРЕТО КЛАСИРАНЕ в първи клас за учебната 2020/2021 год.

12.СУ Цар Иван Асен II, гр.София, район Средец

Класирани ученици на ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ

в първи клас за учебната 2020/2021 год.,  подредени по групи и общ брой точки в низходящ ред ТУК