Тийноватор

През учебната 219-2020 г. 12 СУ се включи в програмата „Тийноватор“.Тийноватор е програма за създаване на стартъп клубове в българските училища. В нея ментори-предприемачи от стартиращи и развити компании помагат на ученици от 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш бизнес проект. През цялата учебна година учениците ще развиват креативното си мислене и предприемаческите си умения; ще презентират пред инвеститори и разработват реални стартъп бизнеси. В края на програмата участват в национално стартъп състезание. Отборът победител представя страната ни на международно събитие в Словения.

https://www.teenovator.bg/


 

С много емоции и на открито премина Финалното годишно състезание на програмата за насърчаване на стартъп културата в българските училища – Тийноватор. Участниците от 12 СУ имаха възможността през изминалата година да добият  много нови умения, приятелства, срещи и опит. Нетърпеливи са да развият нови и да реализират започнатите идеи през новата учебна година.