Творчески конкурс „Крилати думи“

     Уважаеми родители и ученици,

     През учебната 2022/2023 година поставяме началото на една нова инициатива и възможност за изява на творческите способности на учениците – творчески конкурс „Крилати думи“.  Каним всички ученици на 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ“ да се включат в него.

Думите са живо нещо-

пръскат светлина и огън!

                                                                         Във сърцата ни горещи

                                                                            раждат топла, чиста обич!

     „Обич“ е вдъхновяващата дума на нашето училище за учебната 2022/2023 година. Тя е много истинска и смела,  много искрена и осмисляща живота ни.

     Предлагаме ви да споделите с нас: Аз обичам… какво, кого, защо обичам? Защо обичам да обичам? Какво би бил светът без обич? Търсите ли я, има ли я, няма ли я, среща ли ви, трябва ли ни тя, обичта…и още много други интересни мисли, които само вие можете да извикате в сърцето си, да помечтаете, да се усмихнете… или пък зряло и сериозно да навлезете в темата по единствения – вашия – начин!

1.Ето условията за конкурса:

– за учениците от начален етап –  рисунка по темата

– за учениците от прогимназиален етап, 5. – 7. клас: стихотворение до три строфи, кратък разказ, приказка, съчинение с обем до една страница А4 формат, шрифт Times New Roman 14,  или рисунка (по избор)

– за учениците от гимназиален етап – философско есе, рисунка или фотография (по избор)

2.Критерии за създаване на рисунка:

       Формат – лист А4  или 35/50 см.

      Изпълнение на рисунката –  цветна или графична (по избор). Цветна: с акварелни бои, цветни моливи, пастели или флумастери (по избор). Графика (черно-бяла рисунка): с молив, креда, акварелни бои, пастели, флумастери, отпечатък от линогравюра (по избор). Творбата трябва да е напълно завършена.

3.Критерии за създаване на художествена фотография:

  Дигитален формат jpeg, с подходяща за целта пикселова резолюция.

  

 4.Критерии за създаване на словесна художествена творба за прогимназиален етап (5. – 7. кл.):

За логична, остроумна, точна и ясна мисъл – 5 точки

За искреност и емоционалност – 5 точки

За богат речник, език и стил – 5 точки

За познаване и спазване на книжовните норми на родния език – 5 точки

За сладкодумие и поетическа дарба – 5 точки. Максимален брой 25 точки.

 5.Критерии за създаване на философско есе за учениците от гимназиален етап:

      Максималният брой точки е 100, като точките се разпределят както следва:

Умение за научно и/или философско осмисляне и анализ по темата  – 50 точки.

Логически ход и аргументация на есето – 30 точки, от които за логически ход – 16 точки, за аргументация – 14 точки.

Оригиналност, самостоятелност на изложението, стилистична грамотност – 20 точки, от които за оригиналност – 8 точки, за самостоятелност – 8 точки, за стилистична грамотност –  4 точки.

  

6.Творчески критерии за всички видове творби, участващи в конкурса:

    Творбата да отговаря по смисъл и съдържание на зададената тема.

  Да има оригинална и индивидуална творческа идея, интересно и уникално   художествено съдържание. Да бъде авторска творба.

   Да не е плагиатствана – преписана от други източници или автори.

   Да отговаря на етическите и естетическите принципи на художественото творчество: стремеж към Истината, Доброто и Красотата в човешките отношения.

  Да е завършена.

 7.Готовите материали изпращайте, както следва:

     Учениците от начален етап предават рисунките си (надписани на гърба с трите имена и класа)  на г-жа Антоанета Генова.

     Рисунките и фотографиите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап (надписани на гърба с трите имена и класа) се предават на г-н Евгени Цанов.

  Учениците от прогимназиален етап (5 – 7кл.) изпращат в ел. дневник ШКОЛО своите творби. Петокласниците ги изпращат на г-жа Вера Гъдева. Шестокласниците ги изпращат на г-жа Надежда Москова. Седмокласниците ги изпращат на г-жа Маргарита Василева.

   Учениците от гимназиален етап изпращат в ел. дневник ШКОЛО своите философски есета на г-н Ивайло Николов.

8.Краен срок за изпращане и предаване на материалите: 13.02.2023 г. След тази дата няма да се приемат творби за участие в конкурса.

9.Жури в петчленен състав: г-жа Вера Гъдева, г-жа Антоанета Генова, г-жа Надежда Москова,  г-н Ивайло Николов и г-н Евгени Цанов ще оцени предадените в срок творби и ще излъчи победителите в конкурса.

     Творбите на всички участници ще бъдат изложени за празника на училището, 9-ти март.

     Наградените творби ще бъдат включени в уникална книга от поредицата „Крилати думи“ на 12.СУ „Цар Иван Асен ІІ“.

     Да поставим началото. Написаното остава!