С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка със записване на ученици в 1 клас
в 12.СУ „ Цар Иван Асен II“

Уважаеми родители,

Записването на класираните в 1 клас ученици, ще се осъществи в сградата на 12.СУ „ Цар Иван Асен II“ по следния график:

• За седмицата от 07.06.2021г. до 11.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1.
• На 14, 15 и 17.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1., а на 16.06.2021. и 18.06.2021г. от 14:00ч. до 17.00ч. в стая №102, етаж 1.
• За седмицата от 21.06.2021г. до 25.06.2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. в стая №102, етаж 1.

Поради действащите противоепидемични мерки носенето на лични предпазни средства е задължително.

От УР