Съобщение – 8 клас

           Във връзка с организация на дейностите по приема  на ученици  в VIII клас в 12. СУ „Цар Иван Асен II“  Ви уведомяваме за следното:

           I.Записването на приетите ученици на първи етап на класиране  ще се извършва  в периода от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа, като се  подават следните документи:

  1. заявление до директора ( по образец)
  2. оригинал на свидетелство за основно образование.
  3. Подаването на заявления за участие във втори етап на класиране ще се извършва от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа.

          Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в горепосочения срок. Заявлението  можете за изтеглите ТУК!

          Графикът  на дейностите по приема  на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година е публикуван на електронната страница на училището в раздел  „Прием – След седми  клас“.