Съобщение – 5 клас

          Приети ученици за учебната година 2021/2022 за попълване на свободни места в V клас. Учениците са класирани съгласно критерий общ успех за учебната 2020/2021.

  1. вх. номер 1417, среден успех отличен 6.00
  2. вх. номер 1337, среден успех отличен 6.00
  3. вх. номер 1335, среден успех отличен 5.83

          Приетите ученици трябва да потвърдят желанието си да бъдат записани в 12 СУ.