Съобщение

Във връзка с усложнената епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г.вкл., със Заповед на Министъра на здравеопазването. Учебните занятия в 12.СУ продължават, чрез дистанционно обучение. През следващата учебна седмица постепенно ще преминем към използването на Microsoft Teams.