Съобщение

          Във връзка с организация на дейностите по приема  на ученици  в VIII клас в 12. СУ „Цар Иван Асен II Ви  уведомяваме за следното:

I.Записването на приетите ученици след втори етап на класиране  ще се извършва на 21.07.2021г и на 22.07.2021 г. от 8.30 часа до 17.30 часа, като се  подават следните документи:

  1. заявление до директора ( по образец)
  2. оригинал на свидетелство за основно образование.