Съобщение

Информация за епидемичната ситуация в 12.СУ

Уважаеми родители,

           Епидемичната ситуация в 12.СУ  към 19.11.2021 г. е следната:

           През текущата седмица са установени 2 случая на ученици  с COVID – 19 – от 3б клас и  паралелката е преминала към обучение от разстояние в електронна среда до 26.11.2021 г.

            Контактните лица са инструктирани по време на домашната карантина да следят  за поява на клинични симптоми и признаци на COVID  и своевременно да уведомят личните лекари, СРЗИ и училищните власти.

           Всички необходими мерки, свързани с ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, ежедневно и стриктно се изпълняват.

19.11.2021г.