Съобщение – родителски срещи

12.Средно училище „Цар Иван Асен II“
гр. София, Столична община, район „Средец“,
ул. „Цар Иван Асен II“ №72, e-mail: u_12sou@abv.bg
тел. 02 943 79 52

           Уважаеми родители,

     Уведомяваме Ви за графика на провеждане на родителските срещи за четвърта възрастова група на предучилищното образование ( 6 годишни) и паралелките от начален етап:

        Предучилищна група – 09.09.2021г., стая 101, 18.00 часа;
       1 А клас – 07.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа;
       1 Б клас – 08.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа;
       1 В клас – 09.09.2021г., голям физкултурен салон, 18.00 часа.

     Всички останали паралелки от начален етап провеждат родителските срещи в електронна среда от разстояние в Microsoft Teams на 08.09.2021г. от 19.00 часа.